Στην κοινότητα Αγίου Επιφανίου Ορεινής από χρόνια είχε καθορισθεί «Όριο Αναπτύξεως» (ΟΑ) αντί πολεοδομικών ζωνών, που ουσιαστικά, ως έχει αποδειχθεί χωλαίνει και επιβραδύνει την ανάπτυξη της κοινότητας.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2013, στα πλαίσια Αναθεώρησης της Δήλωσης Πολιτικής καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών Πολεοδομικές Ζώνες στα δημοτικά όρια της κοινότητας, όπως ορίζονται στον πιο κάτω χάρτη.